အောက်စဖို့ဒ်မှသည်မြန်မာပြည်ဆီသို့-လဘက်ရည်၀ိုင်း၏၀က်ဘ်ဆိုက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း

လဘက်ရည်၀ိုင်းအဖွဲ့၏ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်၀ေခြင်း နှင့်နောက်ထပ် ကြိုးပမ်းမှု့ခြေလှမ်းများဖြင့် ၀က်ဘ် ဆိုက်ပြန်လည်စတင်ကြောင်းကြေငြာအပ်ပါသည်။
https://teacirclemyanmar.com/.

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထည်ချုပ်အမှတ်တံဆိပ်များ အနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး များကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းကင်းမဲ့နေ

ကော်ပရေးရှင်းကြီးများ တာဝန်ယူမှုရှိရေး မြန်မာ, Corporate Accountability Myanmar (CAM) သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အာဏာသိမ်းရန် ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အထည်ချုပ်အမှတ်တံဆိပ်များ အနေဖြင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များနှင့်ပတ်သက်၍ မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်ဆောက်ရွက်နေသည်ကို လေ့လာ စုံစမ်းခဲ့သည်။