အောက်စဖို့ဒ်မှသည်မြန်မာပြည်ဆီသို့-လဘက်ရည်၀ိုင်း၏၀က်ဘ်ဆိုက်ပြန်လည်စတင်ခြင်း

လဘက်ရည်၀ိုင်းအဖွဲ့၏ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထုတ်၀ေခြင်း နှင့်နောက်ထပ် ကြိုးပမ်းမှု့ခြေလှမ်းများဖြင့် ၀က်ဘ် ဆိုက်ပြန်လည်စတင်ကြောင်းကြေငြာအပ်ပါသည်။
https://teacirclemyanmar.com/.